Bel Çevresi Kalınlığı Hesaplama

Normal bel çevresi kalınlığı;
Kadınlarda 80 cm den az
Erkeklerde 94 cm den az
olmalıdır...